Teori om sosial identitet

Teorien om sosial identitet ligger i gruppepolen og halvveis mellom det kognitive og det motiverende . Forskning og teoretisk utvikling. I løpet av 70-årene: ble debatten åpnet om hvorvidt bare kategoriseringen i grupper var tilstrekkelig til å utløse intergruppatferd.

Senere Rabbie og Horwitz arbeidet med teorien om sosial identitet basert på bare inndeling av individer i 2 klasser (grønn og blå), det ga ikke skjevheter til fordel for gruppen selv. Det skjedde da enkeltpersoner delte den samme skjebnen (skaffe eller ikke få en pris).

Den enkle kategoriseringen i grupper

TAJFEL: Han testet om enkel kategorisering i grupper forårsaket diskriminerende oppførsel.

Forhold som situasjonen skal oppfylle:

 • Fravær av samhandling mellom grupper.
 • Avgjørelser under anonymitetsbetingelser (uten å vite hvilket spesifikt individ de berører), kun med kunnskap om å tilhøre en eller annen gruppe.
 • Utelukkelse av beslutningstakerens egeninteresse (ikke vesentlig fordel).
 • Muligheten for å sammenligne valget av rasjonelle beslutningsstrategier med de som har en tendens til å diskriminere eksogruppen, eller det, tjener mindre for å skille mer.
 • Sett inn spillresponser som var viktige for deltakerne.

Tilpasning til disse forholdene ble eksperimenter utført under navnet "MINIMUM GROUP PARADIGM" : Minimumsbetingelsene (bare kategorisering) ble gitt for at en gruppeoppførsel skulle vises.

DEN KLASSISKE EKSPERIMENTEN : Den delte en gruppe fag i 2 grupper, basert på deres estetiske preferanser.

 • Innledende oppgave : Gi estetiske vurderinger angående lysbilder av malerier av 2 utenlandske malere (Klee og Kandinsky), uten å kjenne til motivene til hvilken kunstner maleriet tilhørte.
 • Andre oppgave : Ta beslutninger om fordeling av penger mellom 2 personer hver gang. Personene var anonyme, men navnet på gruppen de tilhørte kom.

  VI : Kategoriseringen.

  VD : Type beslutning. Målet for RV for fordelingen av premier blant medlemmene i eksogruppen eller endogruppen, ble gjort gjennom matriser.

 • Grunnleggende strategier :
  • Maksimal felles gevinst (MGC) : Få maksimal penger fra eksperimentøren for medlemmene av begge gruppene som vurderes sammen.
  • Maksimal endogroup gain (MGE) : Velg den numeriske kombinasjonen som garanterer medlemmet av gruppen så mye som mulig.
  • Maksimal forskjell (DM) : Til fordel for sluttgruppen. Det gjør det mulig å få større avstand mellom hva endogruppen og eksogruppens medlemmer får.
  • Justice Strategy (J) : Fordeling av samme beløp for endogruppen som for eksogruppen.
  • Resultater :
   • Betydningen av endogruppefavorittisme (MGE + DM) versus å oppnå maksimal felles fordel (MGC).
   • Den relative favorittismen (MD) strategien var kraftigere enn MGE + MGC Þ MD> MGE + MGC.
   • Relativ favorittisme (MD) var overlegen absolutt favoritisme (MGE): MD> MGE.
   • Justice (J) var en viktig determinant i avgjørelser.
   • * Det er nok å skille fagene i grupper i henhold til et trivielt kriterium, for å gi intergruppedifferensieringseffekter.

Begrepet sosial konkurranse

Begrepet sosial konkurranse blir viktig når man regnskapsfører prosessen som opererer i eksperimentene til minimumsgruppen. Kategorien levert av eksperimentøren (dele fagene etter et trivielt kriterium) utgjør det eneste middelet for individet å oppnå et positivt skille i nevnte situasjon ved å bruke den tilgjengelige sammenligningsdimensjonen (fordeling av penger). Dette fører til at han ser etter forskjeller i den dimensjonen og lar ham opprettholde positiv selvtillit.

Senere teoretisk utvikling: utvidelse av teorien til analyse av lagdelte samfunn.

I følge Tajfel kan sosial interaksjon plasseres i et kontinuum som går fra mellommenneskelig til intergruppe .

Dette kontinuumet bærer en PARALLEL TROSTRUKTUR som refererer til arten av intergruppeforhold:

 • Troen på sosial mobilitet dominerer i sosiale situasjoner der forsøkspersonene oppfatter muligheten for å endre og forbedre sin sosiale stilling ved fritt å velge en gruppe som lar dem ha en positiv sosial identitet (fleksibelt og permeabelt sosialt system).
 • Troen på sosial endring er preget av vanskeligheten med å bevege seg individuelt fra en gruppe til en annen, slik at enhver mulighet for endring blir tenkt basert på endringen av gruppen som helhet.

Begrepet INAPPPROPRIATE SOCIAL IDENTITY : Når en gruppe som individet tilhører ikke gir en positiv sosial identitet (resultatet av sammenligningen med andre grupper er negativt).

STRATEGIER TILGJENGELIG FOR ARBEID:

 • Individuell mobilitet : Forlat gruppen og prøv å "gi deg" til den mest verdsatte gruppen. Det er en individuell strategi.
 • Sosial kreativitet : Endre eller omdefinere vilkårene i den sammenlignende situasjonen. 3 mulige måter: Sammenligning med andre grupper i en ny dimensjon av sammenligning (Lemaine-eksperiment). Endre verdiene knyttet til bestemte gruppeattributter. Endring av eksogruppen som sammenligningen blir gjort med. Sosial konkurranse : Den består av å overgå eksogruppen i samme dimensjon som den tidligere var overlegen. Disse to siste strategiene er kollektive .

Trygt og usikkert sosial identitetskonsept

De er avledet av trygge eller usikre sosiale sammenligninger:

 • Sikkert : Det oppstår når kognitive alternativer til status quo i intergruppeforholdet ikke oppfattes.
 • Usikker : Når det alternativet oppfattes. Oppfatningen av disse alternativene er en konsekvens av at forskjellene i status quo mellom gruppene blir ansett som ustabile eller uekte. Oppfatningen av illegitimitet og ustabilitet fører til en økning i gruppedifferensiering.

Hvis du vil fortsette med sosial og organisasjonspsykologi: Grupper og forholdet mellom grupper kan du lese om teori om jeg-kategorisering eller selv-kategorisering - Turner.

Denne artikkelen er bare informativ, siden vi ikke har noen makt til å stille en diagnose eller anbefale en behandling. Vi inviterer deg til å gå til en psykolog for å diskutere din spesielle sak.

Hvis du vil lese flere artikler som ligner på Social Identity Theory, anbefaler vi at du går inn i kategorien vår for sosial og organisasjonspsykologi.

Anbefalt

Barndoms schizofreni: symptomer og behandling
2019
Hjelpemidler for idrettsutøverens fot, naturlig og effektivt!
2019
Jeg har en venninne, men jeg liker en annen: hva kan jeg gjøre?
2019